„Semmire irányuló törekvések valóságosnak beállításával szakadunk el a valóságtól.”

Thomas Merton

 

2022 év végére eljutott a világ oda, hogy a Cambridge Dictionary szövegében megváltoztatták a nő és férfi fogalmakat, olvashatjuk a hírekben.

A nő új definíciója így hangzik: „egy olyan felnőtt, aki nőként él és azonosítja magát, bár születésekor esetleg másneműnek született”.

Ha ezt az új „fordulatot” megpróbáljuk megvizsgálni, akkor elsőként a szótár fogalmával kell talán foglalkoznunk, már csak azért is, hogy értsük, mennyire kell hangsúlyosnak tekintenünk ezt a változást. Egy 2001-es, lexikográfiai művekkel foglalkozó tudományos könyv (Hartmann, 2011) meghatározása szerint a szótár alatt a lexikográfiai referenciamű fogalmat kell érteni. Ebből a fogalmi meghatározásból elengedő ha csak annyit veszünk figyelembe, hogy olyan műről beszélünk, mely alatt az általánosan elfogadott, alapnak tekintett írásművet értjük. A  referencia kifejezés eredete, az angol reference, illetve a francia referer kifejezésekből származik, és hivatkozást jelent.

Összegezve tehát a szótár olyan alapmű, melyben szereplő fogalmak definiálása segíti az olvasót abban, hogy a fogalmak mögött értett tartalmak pontosan meghatározhatók és egymástól elkülöníthetők legyenek. Stabil támpont tehát például annak, aki pontosan és félreértés nélkül szeretne fogalmazni valamely témában.

Egész pontosan eddig, az egyszerűen gondolkodó ember így képzelhette.

A Cambridge szótár nő és férfi definíciójának átírása azonban, a fent leírt szótár jellemzőjének az ellenkezőjét mutatja. Az új definiálás az objektív mérhető és empirikusan is bizonyítható valóságot tűnteti fel eshetőlegesnek, míg azt, ami egy személy érzésvilágán alapuló kijelentés, azt már a definíció alapjául szolgáló ténynek.

A meghatározásból úgy tűnik, a születéskor meghatározott és kialakult testi jellemzők és nemi jelleg olyan esetleges, melyet az adott érzésvilág, bármikor és bárhogy alakíthat.

Nyilván a definícióból következően, egy ember élete során akárhányszor, és bármilyen-tehát oda-vissza-irányba is igaz. A kizárólag érzéseken alapuló, időbeni korlátok nélküli, vizsgálhatatlan, mérhetetlen „átalakulás”, akár napszaki ingadozást is mutathat.

Természetesen folytathatnánk a definícióból következő lehetőségek találgatását, de egészen bizonyosan nem ez a fontos az új definícióban. Abban az egyetlen „kiszámítható” és fix pont az annak az ideológiai elvnek a hivatalossá tétele, ami szerint el kell törölni a születéskor meghatározott nemi jelleget. Ennek, -és már nem is hívhatjuk kezdeti lépésnek- egyik eleme, a fogalmak újra alkotása.

Azt természetesen eleinte elég a társadalmi köztudatban módosítani. A következő lépés annak „hivatalossá” tétele.

Gondolatébresztő kérdések sorát fogalmazhatjuk meg:

1: Mit jelent a definícióban az „olyan felnőtt, aki nőként él és azonosítja magát”? Amennyiben az ideológia „hívei” szerint nem létezik születéssel meghatározott nemi jelleg, és ebből fakadóan nő és férfi nem, akkor ebből az következne, hogy soha nem is létezett. Vagy esetleg úgy kellene értenünk, hogy azokra a „felnőttekre” gondolnak, akik a szótár újítás előtti időkben nőnek születve, és nőként élve élték életüket? Vagy egyáltalán mit értenek az újítók a „nő” fogalom alatt?

2: Mit jelent a „bár születésekor esetleg másneműnek született” mondatrész? Ha nem létezik  születéskor férfi és női neműség, akkor mit értünk esetleges másneműség alatt?

Egy kedves ismerősöm, a szárazabb és hosszabb viták során gyakran felteszi a vicces kérdést saját magának: Mit is állítok?

Nos, hogy a definíció mit akar állítani, illetve definiálni azt nem lehet tudni.

Azt azonban biztosan, hogy mit akar tagadni, melyre a Teremtés könyvében találjuk meg a választ:

„Isten megteremtette az embert, saját képmására, az Isten képmására teremtette őt, férfinak és nőnek teremtette őket” Ter. 1,27.

3: Ha legalább azt értjük, mit akar tagadni a definíció, úgy a legfontosabb kérdésre, hogy – mi értelme a Cambridge szótárban fogalmakat újra definiálni? – már tudjuk a választ!

 

Dr. Szabó Krisztina

Padányi Alapítvány