A technológia fejlődése és felgyorsult világunk a mai ember számára korábban nem ismert dimenziót teremt. A film világa ugyan érdekes módon foglalkozik a témával, azonban az is csupán a szórakoztatás érdekében készült alkotás. Az ismert Mátrix című filmben a főszereplő harcol az emberért, aki nincs is tudatában annak, hogy nem ismeri a valóságot, egész pontosan nem az a valóság, amit ismer.

Sajnos úgy tűnik a film korántsem kitaláció. Korunk embere létrehozza, alakítja és színesíti a káprázatos mátrixot. A felnövekvő generáció tudatába szinte sulykolva ömlenek a médián keresztül azok az információk, amelyek igyekeznek alátámasztani és főképp vonzóvá tenni egy nem létező valóságot. Ebben a dimenzióban az ember már végtelen jogokkal bír. Az egyén személyiségi jogait meghatározni lassan lehetetlen, ugyanis azt az adott személy képzelete bármeddig, bármilyen irányba és bármikor módosíthatja. Az egyén saját magáról alkotott elképzelésének gondolati szabadsága transzformálódott akként, hogy azt a környezetnek nem csak tudomásul véve kell elfogadnia, de azzal minden esetben egyet is kell értenie. A dimenziót színesítik olyan elemekkel, amik önmagukban felforgatják a valóságról alkotott képünket.

Ezek a színes effektusok komoly jelentés tartalommal bíró fogalmakat igyekeznek elfedni, vagy méginkább egészen új tartalommal feltölteni.

Lassan már csak halványan emlékezhetünk arra, hogy mit jelent például a bűntudat kifejezés.

Valami régi, ködös homályba veszett ódon világ emlékképei alapján, ennek köze volt az ember lelkiismeretéhez és a cselekedeteihez. Ma a bűntudat kifejezésre elsőként talán olyan személyre asszociálunk, aki pszichológushoz igyekszik, ahol sürgős segítséget vár a szakembertől, aki gyorsan segít eltűntetni ezt az érzést. A fiatalabb korosztálynak pedig talán már ez sem jut eszébe. A médiából állandóan ömlő reklámok között találkozhatunk olyannal, ami említi a bűntudat kifejezést. A mai mátrixban ezt egy szárnyas betét reklámjában használják szlogenként. A mondanivalója az, hogy a fiatal nőnek aki menstruál nem kell bűntudatot éreznie, és a termék segítségével szabadon mozoghat és bármit tehet.

A bűntudat tehát nem lett mára más, mint valami olyan negatív és nem kívánt fogalom, ami akadályozza az önfeledt mindennapokat. Olyan ismeretlen és kellemetlen folt, aminek az egyén döntéséhez semmi köze nincs és nem is lehet. Valami megfoghatatlan kellemetlen állapot, amiről beszélni sem szabad, és amit ha lehet minél előbb meg kell szűntetni. Ehhez pedig termékeket is ajánl a mátrix.

A bűntudat egyéntől történő leválasztása és a fogalom mutálódása értelemszerűen a szótő, azaz a bűn fogalmát is újra írja. Miként létezhetne bűn, ha nem létezik bűntudat?

Olyan mátrixban találjuk magunkat, ahol a bűn megszűnni látszik az emberi értékrend szerint. Félelmetes horrorisztikus színtér, ahol semmi nem számít bűnnek. Önmagukat alkotni és átalakítani kívánó testek kapkodó rohanása, ahogy harcolnak a fenntartható fejlődésükért. Saját korlátlan és szabályozhatatlan személyiségi jogaikkal tapossák el mások jogait. Mindezekre éppen elég jogos indoknak látszik az, hogy ők a kizárólag élvezetes mátrix lakói.

A mátrix által kivetett kifejezések közé tartozik még az öregség, betegség és a halál is. Ezek szintén olyan területek, amikről lassan már nem szabad beszélni. A mátrix kezdetekor ez csupán nem volt illendő. Ma már szinte tilos. Aki mégis megteszi, könnyen a mátrixon kívül találhatja magát. Ostoba, komor, poros dogmákba süppedt kívülállóvá válik, aki olyan dolgokat emleget, amiket még csak hallani sem kellemes. A mátrixban ugyanis ilyenek nincsenek. Az öregedést a második legnagyobb iparág, a kozmetika világa majd megoldja. A betegség sem létező valóság. Hiper-szuper minden mentes ételek és életvitel tartja majd karban a mátrix lakók testét, amiért a jutalom, ezernyi lájkban sem fog elmaradni. A halál, mint elkerülhetetlen abszolút tabu. A mátrix vigyáz arra, ha lehet ezért a temetések is már úgy történjenek, hogy ne emlékeztessék a lakókat arra, hogy velük is meg fog történni ez. A betegséggel és halállal kapcsolatos szenvedést pedig majd az egészségügyi szolgáltató iparra bízza a mátrix.

A szép új világban így aztán megszűnni látszik a bűn, korlátlan a szabadság, nincs betegség és nincs halál sem. Állandó élvezet és kényelem van csupán.

A filmnek azonban vége lesz. Még csak a stáblista látszik majd, az ébredés már akkor rendkívül fájdalmas lesz.

Dr. Szabó Krisztina