Eljött hozzád a nap, kinyújtott kezében egy kérdést szorongat.  

Lehet – e békében, elégedetten, természetesen meghalni? 

Oly egyszerűnek látszik minden, kinézel az ablakon, hullanak a levelek, a virágok elfonnyadnak lassan eltűnnek a csigák. A te sorsod mi más lehetne, része vagy a világnak, belőle nőttél ki.

Visszatérsz, ott leszel az ,,ezerfúvó szélben ,,a felszálló reggeli párában, a madarak szárnyalásában, tested táplálja az élet megannyi formáját.  Nem is tűnik ez olyan rossznak, megszabadulsz a szenvedésektől, a,, céltalan megutált harcoktól ,, .  A szürke hétköznapok özöne, gondjai úgyis lassan elhalványítanak. Az öröm színei kifakulnak. 

Emlékedet megőrzik, a családod (ha van) jó barátaid ( ha vannak ) , majd ők is elmennek … Köztünk van – e Horatius ?  ,,  Áll ércnél maradóbb művem, emelkedett emlékem, s magasabb, mint a királyi sír, és sem kapzsi vihar, sem dühös északi szél nem döntheti már földre, se számtalan évek hosszú sora, sem rohanó idő, Meg nem halhatok én teljesen ,, .    Büszke szavai üresnek bizonyultak, csak az elmúlástól való félelem keresett bujkálva kiutat.

Ennyi lenne?  Kinyílni majd földdé bomlani, küszködni majd elsuhanni mint a szél, elsimuló hullám az óceán közepén.

Ráadásul a halálban élsz, újból és újból az arcodba csap, családtagjaid, barátaid, ismerőseid, szomszédjaid tűntek el mintha sosem lettek volna . Hol van már a testvérként szeretett kutyád, macskád?

 A valóság azonban más nézőpontból is szemlélhető.  

A személy elidegeníthetetlen jellemzőinél fogva az örökkévalóság igényével lép be a világba. Űzi – hajtja, saját titkainak és a világ megismerésének törekvése.

A kauzális, okszerű gondolkodás alá rendel mindent, átizzó az ősi kérdés, miért van ez mi az értelme dolgoknak, tetteknek?

Mindez magában foglalja a célirányosságot, legfőbb ismérvével a beteljesüléssel együtt. Amennyiben nincs válasz és megvalósulás, ha sorsában osztozik minden mással, ami körül veszi, akkor feloldhatatlan az ellentmondás.                                                                      

Az önmagát megfojtó, „örök körforgás” a folyamatos változás – amit időnek neveznek – mindenfajta létezést  mulandóvá tesz az embertől a rideg anyagig bezárólag  Ahogy kiszáradnak folyók , töltődnek fel völgyek , ahol ma szárazföld , holnap tenger , évszázados fák nőnek és dőlnek ki.

 A lélek elborzad az értelmetlenségtől, a végleges elmúlás tébolyától.

Nem halálra született, integritását (testi és lelki) meg akarja őrizni, nem szeretne átalakulni (esőcseppé vagy bármi mássá) beolvadni mindenféle erőkbe „világtörvénybe”.

Megdermeszti „a történelem rémülete” ( Mircei Eliade , vallástudós ).

Ezen az egy napon remény mutatkozik (spes ostenditur) a találkozásra.

A ”természetes eltűnéssel” szemben álló , a mulandó dolgok fölé emelkedés  kiapadhatatlan vágyával.

A Teremtő Szabadság folytonosság: ne félj, életedben nincs megállás, halálodban a feltámadás…                                                                                                                                                                                                     

   Már minden sír üres …

Horváth Tibor r.k. teológus