A sümegi ferences templom fő ünnepe a Jézus Szíve búcsú. Idén június 26-án került sor erre a fontos eseményre. A templom előtti téren már fél tízkor gyülekeztek a hívek, hiszen szerencsére szép idő volt.

A misét Tokár János atya celebrálta, a szombathelyi ferences rendház főnöke. A mise után természetesen a körmenet is elindult. A mintegy 4-500 fős tömeg dél körül ért vissza a templom elé.

Idén a Jézus Szíve búcsú kínálta az alkalmat, hogy az önkormányzat nevében elbúcsúzzam Reisz Pál atyától, aki elöljárói utasításra augusztustól új helyen, Budapesten szolgálja egyházunkat. Megköszöntem neki a ferences közösségért végzett áldozatos munkáját, illetve ezen keresztül a Sümeg városáért tett sok-sok jót.

Még további jó egészséget, és a Jóisten kegyelmét kívánunk Pál atyának, egyben nagy szeretettel várjuk Tömördi Viktor atyát, aki augusztusban áll szolgálatba városunkban.

Végh László