Egy belga akadémikus szerint, a gyermekekhez való beteges vágyódás pusztán egy szexuális orientáció, amit mindenkinek el kellene fogandi, írja a V4NA.

A szóban forgó akadémikus álnéven publikálta „tanulmányát”, melyben büszkén hirdeti, hogy ő maga is pedofil. Érvel, hogy a társadalomnak el kellene fogadnia a pedofiliát, mint szexuális irányultságot, hiszen sok férfi kizárólag a gyermekekhez vonzódik.

Véleménye szerint, ha a társadalom elutasítja a pedofiliát, akkor az „etikátlan” és „intellektuálisan igazságtalan.”

Korábbi írásainkban többször foglalkoztunk már az egyes fogalmak jelentésével, és azok jelentőségével. Mint minden gondolatot közölni kívánó író, szeretnénk elkerülni az önismétlés hibáját, de sajnos úgy tűnik, ebben a témában nem lehet elégszer hangsúlyozni annak lényegét.

A sátán ugyanis állandóan jelen van. Folytonosan felülti a fejét annak jele, hogy alattomosan közelítve, szinte láthatatlanul igyekszik bekúszni a tudatalattinkba.

Napjainkban, mikor a diszkrimináció és tolerancia jelentése már olyan mértékben kiszélesítésre került, hogy gyakorlatilag senki nem tudja pontosan mi fér abba bele, de bárki, bármire használhatja. A diszkriminatív szóból annyi maradt fenn csupán, hogy negatív, még a tolerancia kifejezés pozitív érzést kelt. Így aztán bárki vagdalózhat bárki vagy bárkik felé azzal, hogy diszkriminatív a viselkedése, és mindennek ellenkezőjeként ott áll ő, aki viszont toleráns. Úgy tűnik ma már ennyi elég?!

A szóban forgó pedofil férfi által használt etikátlan kifejezés vajon mit jelent számára?

Természetesen itt is az etika fogalmának „reformálásáról” van szó. Olyan erkölcsi „tételekre „ kíván „érzékenyíteni”, ami a saját maga beteges szempontjából mondható erkölcsösnek, azaz etikusnak.

Beteg, sőt egyre betegebb etikai normák előállítása tehát a cél!

Ha huzamos ideig, megfelelően érzékenyítik a társadalmat ilyen irányba, egy idő után ugyan az lesz a helyzet az erkölcs és etika fogalmakkal is, mint a fent említett diszkrimináció vagy tolerancia esetében.

Etikus lesz, ha egy beteg férfi gyermekeket molesztál. Akinek ez nem tetszik, az pedig etikátlan.

A pedofil szerző használja még az intellektuális igazságtalanság kifejezést is.

Az intellektuális melléknevet a gondolkodási funkciókon alapuló, észre és értelemre vonatkoztatva használjuk. Az igazságtalan ember kifejezést pedig az igazság ellen vétő, azt mellőző, annak ellenére cselekvőre használjuk.

Ez a pedofil férfi azt állítja, hogy az értelemmel kapcsolatosan vét a társadalom az igazság ellen, ha nem engedi a gyermekek bántalmazását!

Írásában pedig felszólítja az „LMBTQ+ embereket” arra, hogy álljanak ki a pedofil egyének jogaiért, hisz ők is egy szexuális kisebbség, másrészt pedig nem véletlenül jelenik meg az LMBTQ mozaikszó végén a + jel. Véleménye szerint, ha a közösség befogadó akar lenni, akkor „meg felelnie a betűszóban szereplő + jelentésnek”!

Erről a „+” jelzésről is írtunk már korábbi cikkünkben pontosan a definíciók szándékos mellőzése kapcsán. Ebbe minden és bármi belefér.

 A legsötétebb ötleteink között sem szerepelt azonban az, hogy ilyen gyorsan és ennyire beteg jelentés is kölcsönözhető akár ennek a jelnek.

No és ha már a fogalmaknál tartunk:

Társadalmi érdek tehát elgondolkodni azon, és hangoztatni azt, mi az, hogy aberrált?

Természetellenes, torz, elfajult, eltorzult, elferdült, eltévelyedett, rendellenes.

Ki kell mondanunk, a pedofil ember beteg! Aberrált. Olyan beteg méghozzá, aki másokra, méghozzá a következő generáció felnövekvő védtelen tagjaira veszélyes! Az ilyen ember ellen tett társadalmi lépések tehát jogos érdeken alapulnak, és a jövő szempontjából életbevágó hogy cselekedetük üldözendő legyen, hiszen ők másnak ártó személyek!

Ha a börtönben ülő gyilkos azt állítja, hogy őt szexuális irányultság vezérelte mikor elkövette a gyilkosságot, ezen kívül ő egy kisebbség tagja, akkor talán nem csak szabadon kellene engedni, hanem normálisnak tekinteni az igazságosságra hivatkozva?

Mi lesz veled világ?!

 

Dr. Szabó Krisztina