„Két út van előttem, melyiken induljak?”

„Két út van előttem, melyiken induljak?”

Mint a kiégő nap, mielőtt összeomlana, óriássá tágul, hogy megpróbálja elnyelni az egész világot, vagy belőle legalább azt, amit csak lehet. Amennyi időre tudja a háborús eredményekkel biztosítani az Amerikai Egyesült Államok valutájának fedezetét, pontosan addig áll fenn a megszokott – és fő vonalakban a szabadkereskedelmen alapuló – gazdasági világrend maradéka.

Jóslat!

Jóslat!

Kérdés az is, hogy van-e az emberiség számára más járható út az életbenmaradáshoz?
A totális diktatúra vagy a teljes káosz keresztútján áll az emberi faj?

„Vámpirizmus” a globális világban?

„Vámpirizmus” a globális világban?

Szédítő mélység fölötti kötéltánc az, amit az Amerikai Egyesült Államok a saját valutája segítségével a fogyasztásban és világhatalmi központként művel. Az USA sem jólétét, sem szuperhatalmi státuszát nem saját gazdaságára, hanem pénzügyi trükkökre alapozza. Amikor fogy az olaj az USD mögül, akkor a vámpír felébred, mert éhséget érez. Vért, azaz olajat kíván valutája fedezetéhez, de olaj mellett beéri bármi mással is, aminek USD elszámolására rá lehet „beszélni” a vevőt és az eladót, vagyis az exportáló és importáló feleket.

„Európa nem is létezik!”

„Európa nem is létezik!”

A térképről úgy látszik, hogy Európa földrajzi és gazdasági szempontból önállóan azért nem létezik, mert Eurázsiának csak mondvacsináltan elhatárolható alkotórésze. Politikai szempontból pedig azért nem létezik, mert a legutóbbi eseményekből kitűnőleg Eurázsia nyugati részének, és ebben az Európai Uniónak, nincs saját érdekérvényesítő képessége. Hogyan is lenne, hiszen vezetői zöme lelkét megszállta a leghitványabb kisördög, a népeiket eláruló, velejükig korrupt politikusok szelleme.