2023.10.20.-án a Padányi Alapítvány szervezésében megrendezésre kerülő rendezvényen Dr. Surján László, a KDNP tiszteletbeli elnöke, az orvostudományok kandidátusa tartott előadást.

A rendezvény nagy érdeklődés mellett zajlott, melyről a Veszprém Vármegyei hírportál is beszámolt 

„− Olyan folyamatok zajlanak a világban és sajnos hazánkban is, hogy joggal mondhatjuk, elvesztettük a józan eszünket. Kétségbeesni talán még nem kell, hiszen Európa elmúlt ezer évében több olyan korszakot ismerünk, amelyre ugyenezt mondhatnánk. Szent-Györgyi Albert írt arról Az őrült majom című könyvében még az ötvenes években, hogy vajon az emberiség kibírja-e azt, ha őrült majom módjára viselkedik. Ő akkor az atomfegyverkezésre gondolt. Ma más a helyzet. Igaz ugyan, hogy senki nem tiltja meg azt, hogy az ember Istenbe kapaszkodva élje le az életét, ám napjaink társadalmi berendezkedés nem számol a természetfelettivel, sem az erkölcsi normákkal. Valahol utat tévesztettünk és ezért célszerű a gender kérdést a lehető legszélesebb megközelítésben vizsgálni, jobban mint azt, hogy ki miként éli a nemi életét. 

Csodálatos lehetősége az embernek, hogy szabadon dönthet, de ez egyben óriási felelősség is. 

Fontos tudni, ha hibázunk, azt helyre lehet hozni, s én abban bízom, hogy elindul majd egy nemzet méretű megtérési folyamat, s akkor talán krízis nélkül lehet ebből a helyzetből kimászni − mondta Surján László.

Végh László polgármester az estet szervező sümegi Padányi Alapítvány munkájáról szólt elismerően és külön köszöntötte Horváth Tibor teológust, aki mozgatórugója volt a péntek esti programnak. Az alapítványról úgy fogalmazott, annak küldetése van, s éppen azon értékek mentén, amelyek segítenek megőrizni az ember normalitását. Hozzátette, szerinte ma a Nyugat a diktatúra irányába halad a ma terjedő trendek alapján. 

Horváth Tibor szerint a szélsőséges megnyilvánulások helyett, autentikus érvekkel  hiteles, türelmes pedagógiával kell a jó irányba téríteni az embert, s ez alapvető változást hozhat. Surján László előadásában több más mellett kitért a hatalmas számú radikális muszlim európai jelenlétének veszélyeire, a férfi és női nemek közti különbségek összemosására irányuló veszélyes tendenciára és példákkal támasztotta alá a progresszív gondolkodás arrogáns megnyilvánulásait.”- írja a Vármegyei hírportál.

 

Elnök Úr előadásában többek között beszélt az úgynevezett progresszívek stratégiájáról. Megdöbbentő részletre hívta fel a figyelmet. Idézett egy 1958-ban készült dokumentumból, melyet W. Cleon Skousen egykori FBI alkalmazott készített.

Ebben az általa kommunistának nevezett progresszívek cselekvési programját 45 pontban foglalta össze. Dr. Surján felhívta a figyelmet arra, hogy napjainkban épp ez a forgatókönyv érvényesül világszerte. Az előadó néhány pontot ismertetve mutatta be a ma is érzékelhető tervet:

Egyház

27. Szivárogjanak be az egyházakba[1], és helyettesítsék a kinyilatkoztatott vallást „társadalmi” vallással. Hiteltelenítsék a Bibliát, és hangsúlyozzák az intellektuális érettség szükségességét, amelynek nincs szüksége „vallási mankóra”.

28. Szüntessék meg az imádságot vagy a vallási kifejezés bármely szakaszát az iskolákban, azon az alapon, hogy az sérti az „egyház és az állam szétválasztásának” elvét.

A nemzeti önállóság felszámolása

11. Népszerűsítsék az ENSZ-t, mint az emberiség egyetlen reményét. Az alapokmány módosításakor követeljék, hogy a szervezet világkormányként működjék, saját független fegyveres erőkkel.[2]

45. A nemzetközi bíróságoknak legyen joghatósága a nemzeti igazságszolgáltatás felett.

29. Hiteltelenítsék a nemzeti alkotmányokat azzal, hogy elégtelennek, régimódinak, a modern igényektől elrugaszkodottnak, a nemzetek közötti világméretű együttműködés akadályának nevezik.

Oktatás irányítás, ifjúság szerepe

17.Vegyék át az irányítást az iskolák felett. Gyengítsék a tantervet (= csökkentsék a tananyagot)[3]. Vegyék át az irányítást a tanárok egyesületei felett.

19. Használják a diáklázadásokat nyilvános tiltakozások szítására.

42. Keltsék azt a benyomást, hogy az erőszak és a felkelés a hagyomány legitim része; hogy a diákoknak és a speciális érdekcsoportoknak fel kell kelniük, és „egységes erőt” kell létrehozniuk a gazdasági, politikai vagy társadalmi problémák megoldására.

Kultúra irányítás

20. Szivárogjanak be a sajtóba. Irányítsák a könyvkritikákat, a szerkesztőségeket, szerezzék meg a kultúrpolitika döntéshozatali pozícióit.

21. Szerezzék meg az irányítást a rádió, a TV és a filmipar kulcspozíciói felett.

23. A művészeti kritikusok és a művészeti múzeumok igazgatóinak ellenőrzése.

A család és az új nemi erkölcs

40. A család intézményét hiteltelenítsék. Ösztönözzék a promiszkuitást és a könnyű válást.

41. Tartsák távol a gyerekeket a szülők „negatív” befolyásától

24. Szüntessék meg az obszcenitást szabályozó összes törvényt azáltal, hogy „cenzúrának”, valamint a szólásszabadság és a sajtószabadság megsértésének nevezik őket.

25. Az erkölcs kulturális normáinak lebontása a pornográfia és az obszcenitás népszerűsítésével könyvekben, magazinokban, filmekben, rádióban és TV-ben.

26. Hirdessék: a homoszexualitás, a degeneráció és a promiszkuitás „normális, természetes és egészséges”[1].

[1] Egy argentin származású, Spanyolországban élő dominikánus apáca, Lucía Caram, egy tv műsorban kifejtette, helyesli a homoszexuálisok templomi házasságát, mert Isten megáldja a szeretetet.

[2] A világkormány Adolf Hitler és J.V. Sztálin, újabban Oszama bin Laden álma is volt. Az Európai Egyesült Államok létrehozása is beillik ebbe a folyamatba.

[3] 2023 tavaszán Baltimore középiskolái közül 13-ban egyetlen tanulónak sem sikerült a matematika felmérője.

Íme az Isten, Haza, Család elleni támadás forgatókönyve, Gramsci nyomán de korszerűsítve.”- írja elnök úr az előadáshoz készült tanulmányában. 

A gender és LMBTQ ideológia és orvosi bioetika összefügéseiről Dr. Szabó Krisztina beszélt. Egy hamarosan megjelenő könyve a „Megölték Hippokratészt” címet kapta. Az írás egy fejezete a négy alapvető bioetikai alapelv érvényesülését vizsgálja a nemi átalakító műtéteken és hormonkezeléseken átesett gyermekek és felnőttek esetében. Az összefoglalójában felhívja a figyelmet a politikai medicina területére történő beszűrődésének súlyos ember és életellenes következményeinek lehetőségére. Hangsúlyozza az orvosi bioetika kiemelkedő szerepét, mely a gyógyító hivatásba vetett hit és tisztelet, és alapvető emberi értékek védelmét biztosítja