Rohanó világunkban, az élet minden területén változásokat tapasztalunk. Felgyorsult mindennapjainkban lassan már követhetetlen sebességgel alakul át körülöttünk minden, s néha már azzal kell szembesülnünk, hogy az „változások mögött álló, önös érdek mentén működő háttérerők” alapvető, emberi léthez kötődő értékrendeket is megtámadnak.

Ezek az erők és hűséges katonáik, általános érvényű, emberi szabadságra és alapvető jogokra hivatkozva igyekeznek kiterjeszteni az élet minden területére ideológiájukat, miközben pontosan az egyes kiszolgáltatott helyzetben lévő embereket fosztanak meg az alapvető jogaiktól. Az őrült sebességű átalakulás közepette a „hangtalan áldozat” úgy érezheti magát,  mintha egy tornádó kellős közepén állva üvöltené sérelmeit és jogait, azonban a sebes vihar szele miatt azt senki meg nem hallhatja.

Életünk minden területét érintő erőszakos változások miatt, szinte lehetetlen lenne minden egyes, „viharban álló” hangját kommunikálni, de vannak olyan területek, mint például a beteg ember jogainak területe, melyet társadalmi kötelesség felkarolni, és hangjukat felerősíteni.

Füleljünk hát most, és halljuk meg a kiszolgáltatott beteg hangját, aki a változások közepette folyamatosan kiált felénk!

Mik azok a folyamatok vagy változások, melyek befolyásolhatják, sőt adott esetben csorbíthatják is a beteg ember jogait?

Az egyik ilyen jelentős terület, melyben radikális változás állt be az a kommunikáció és tájékoztatás területét érinti. A közösségi oldalak száma gomba módjára nő. Az online tér alapot ad egy átláthatatlan és ellenőrizhetetlen káosz kialakulására. Az egészségügyi vagy egészségügyben dolgozók kapcsolatát a nyilvánossággal és a tömegtájékoztatással,-nem véletlenül- a rájuk vonatkozó Etikai kódexek is sarkalatos pontként emelik ki és szabályozzák. A szakdolgozókra vonatkozó etikai kódex, és az Országos Mentőszolgálat Etikai Kódexe is, egymással összhangban, pontosan körülírja, mely magánéleti vagy szakmai magatartásformák tanúsítása minősül etikátlannak egy egészségügyben dolgozó részéről.

Helyesen, és megnyugtatóan fektetik le a dolgozóktól elvárható szakmai és magánéleti kommunikációra vonatkozó szabályokat, az egészségügyi ellátórendszer tekintélyének és munkájába vetett bizalomnak megóvása érdekében.

Egy felől van tehát, egy az ellátórendszer tekintélyét óvó és betegek biztonságérzetét erősítő szabályozás, mellyel szemben áll egy egyre nagyobb teret hódító online média. Ebben a térben, egyre gyakrabban találkozhatunk olyan esetekkel, melynek etikátlan megítéléséhez nincs is szüksége senkinek az egyes etikai kódexek ismeretére, elég hozzá egy egészséges emberi értékítélet és empátia. Ilyen felületeken egyes egészségügyben dolgozók, kihasználva a munkájukkal kapcsolatos társadalmi megítélést, saját önös politikai és megélhetési céljaik elérése érdekében, a beteg embert megtévesztő és elbizonytalanító közlésekkel árasztják el az online tereket.

Céljaik elérése érdekében, a munkájukra jellemző öltözékben, vagy akár munkaidőben munkahelyi környezetben készített fényképekkel erősítik a betegekben azt hogy, velük találkozhatnak az egészségügyi ellátás során. Ellenpólusként pedig magánéletben olyan politikai és megélhetési célzatú tevékenységet és kommunikációt folytatnak, mely során rendszeresen gyengítik a beteg ember bizalmát az ellátórendszerben. Gyakran agresszíven, a hozzáértés leghalványabb jele nélkül félemlítik a betegeket az ellátórendszer hibás vagy hiányos működésével kapcsolatos közlésekkel.

A beteg ember kiszolgáltatott. Nem akar például olyan mentő gépkocsiba feküdni magatehetetlenül, ahol az egyik dolgozó éppen előző nap, kritikátlan hangnemben fröcsögött arról az intézményről, ahová mondjuk épp őt szállítja most!

Mint ahogy azt sem szeretné egy beteg sem, ha tegyük fel egy olyan dolgozó közelítene felé tűvel, aki tegnap még a kórházak eszközhiányáról, elrettentő körülményeiről és hibás működésről hirdette véleményét!

Az ilyen, öncélú szereplők tevékenysége miatt, az ellátórendszerben dolgozó hivatástudattal és beteg emberek iránti elkötelezettséggel rendelkező szereplők szélmalomharcot folytatnak a munkájukba vetett bizalom megőrzése érdekében. Miközben a beteg emberek teljes kiszolgáltatottságban, ijedten és értetlenül figyelnek, és hiába kiáltanak.

Társadalmi jelentőségű tehát a probléma, melynek felkarolása a kiszolgáltatott beteg és az ellátórendszer tekintélyének megóvása érdekében társadalmi kötelesség.

Alapítványunk a betegek jóléte és az ellátórendszer méltóságába vetett hit megóvása érdekében, országos petíciót indít, melynek segítségével szeretnénk minél szélesebb rétegekhez eljuttatni kezdeményezésünket. Az összegyűlt aláírások, vélemények és egyedi, személyes tapasztalatok összegzésével pedig, fel kívánjuk hívni a figyelmét olyan szervezetek vezetőinek, akik irányítása alatt a beteg közvetlenül találkozik az ellátórendszerben dolgozóval, mint például az Országos Mentőszolgálat vagy a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara. Alulról jövő társadalmi szerveződés mentén kívánjuk elérni, hogy az egyes szervezetek dolgozóira vonatkozó etikai szabályozás szorosabb kontroll alá kerüljön, a betegek és az ellátórendszer érdekében.

 

 

PETÍCIÓ

A kiszolgáltatott beteg nem lehet politikai eszköz tárgya!

 

Tisztelt Dr. Csató Gábor Országos Mentőszolgálat Főigazgató Úr!

 foigazgato@mentok.hu

Tisztelt Dr. Balogh Zoltán Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Elnök Úr!

meszk@meszk.hu

 

Aggodalommal figyeljük hazánkban az egyre nagyobb teret nyerő és agresszívan terjeszkedő trendet, mellyel egyes egészségügyi vagy egészségügyben dolgozók, a hivatásukat kihasználva kívánják politikai céljaikat elérni. Aláírásommal tisztelettel kérem, hogy az Ön által irányított szervezeten belül kerüljön kialakításra olyan etikai szabályozás, mely képes az egyes dolgozók egyéni politikai és egyéb haszonszerzési céljai érdekében folytatott, a betegellátást kihasználó tevékenységek felismerésére és ezek szankcionálására. E petíció aláíróival egyetértésben kérem, a kiszolgáltatott betegek és az ellátórendszerbe vetett bizalom megőrzése érdekében szíveskedjen, a társadalom számára megnyugtató lépéseket tenni a szabályozás frissítésének, újragondolásának és betartatásának érdekében!

 

Segítünk, hogy Önt is meghallják!

Kérjük egyetértés esetén az alábbi linken csatlakozzon egy aláírással petíciónkhoz:

https://citizengo.org/hu/208556-kiszolgaltatott-beteg-nem-lehet-politikai-eszkoz-targya?tcid=100081021